A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo: Tổng kết hoạt động năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

                                 

      ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH THẮNG                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     CHI BỘ THCS THẮNG TƯỢNG              Thạch Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2020 – 2021,

phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

 

Phần thứ nhất

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô trường lớp, học sinh

Tổng số học sinh: 450 em; số lớp: 13; trong đó khối 6 có 4 lớp, 140 học sinh; khối 7 có 3 lớp, 98  học sinh; khối 8 có 3 lớp, 101 học sinh; khối 9 có 3 lớp, 111 học sinh.

2. Đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 35 người; Trong đó: 2 CBQL; 29 GV; (01Thạc sỹ; 25 ĐH, 3 CĐ); Có 4 CBHC (1 KT, 1 VT, 1 TB, 1 TV). Đảng viên 26 Đ/C.

3. Cơ sở vật chất, trường học

Nhà trường có đầy đủ hệ thống phòng học, phòng  bộ môn, trang thiết bị dạy học, sân chơi bãi tập cơ bản đủ tiêu chuẩn. Trong năm học đã tham mưu, huy động các nguồn lực để tiếp tục xây dựng, bổ sung hệ thống CSVC như: Nhà bộ môn 2 tầng, sân cỏ nhân tạo, nhà xe giáo viên, mua sắm tivi, hệ thống bàn ghế học sinh, bàn ghế hội trường...  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện

1.1. Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học theo công văn 3280 của bộ và thực hiện cồng văn 5512, hoàn thành chương trình năm học 2020-2021.

- Xây dựng và thực hiện các chủ đề dạy học và GD STEM: Thực hiện được 3 chủ đề GDTEM ở các môn: Lý, Hóa, Sinh

- Tất cả cán bộ giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định  

- Tổ chuyên môn và các nhóm chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động   như: xây dựng kế hoạch dạy học theo công văn 3280;  soạn bài theo công văn 5512, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới việc ra đề kiểm tra đánh giá theo tinh thần chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Số chuyên đề đã triển khai là: 28.

- Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của giáo viên. Làm tốt công tác kiểm duyệt kế hoạch chương trình môn học trên phần mềm SMAS.

1.2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

- Tổ chức cho học sinh học tập và ký cam kết về ATGT, nói không với bạo lực học đường, các tệ nạn XH . Tham gia thi tìm hiểu về luật lệ ATGT: Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong buổi chào cờ đầu tuần

- Nhà trường chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, tổ chức lồng ghép tích hợp trong các môn học và triển khai theo các chủ điểm từng tháng, tổ chức linh hoạt, sân khấu hóa các nội dung giáo dục nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục đạo đức học sinh.

  - Tích cực giáo dục kỹ năng cho HS như bảo vệ sức khoẻ, cách phòng chống dich bệnh Covid, phòng chống tai nạn đuối nước, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật lệ giao thông, phòng chống bạo lực học đường. Làm tốt công tác từ thiện và hoạt động nhân đạo.

1.3. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học

- Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; nắm chắc các đối tượng học sinh, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục

-  Hướng dẫn HS rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các tài liệu học, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc,  từ đó tăng tính chủ động trong học tập  và sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy- học.

1.4. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đổi mới hình thức ra đề kiểm tra,  xây dựng ma trận đề để đánh gia sđúng các mức độ nhận thức, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác trong công tác đánh giá, kết hợp nhịp nhàng các hình thức thi, kiểm tra: trắc nghiệm - tự luận.

- Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, giúp học sinh biết tự đánh giá để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập để các GV và CBQL điều chỉnh, bổ sung công tác chỉ đạo dạy học, kiểm tra đánh giá một cách kịp thời.

1.5. Công tác dạy học ngoại ngữ

- Thực hiện dạy môn ngoại ngữ theo chương trình đổi mới, giáo dục cho học sinh theo 4 kỹ năng. Tăng cường ứng dụng các bài giảng điện tử vào các tiết dạy.

- Tạo điều kiện cho GV dạy tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ.

- Chất lượng đại trà môn Anh có chuyển biến. Các đội tuyển học sinh giỏi môn Anh  cấp huyện  đạt 1 giải ba, 3 giải khuyến khích  

1.6. Kết quả tổ chức và tham gia các cuộc thi

- Về giáo viên: Có 4 giáo viên được công nhận GVG tại hội thi GVDG cấp huyện   

- Về học sinh: Nhà trường đã tổ chức nhiều đội tuyển HSG tham gia hầu hết các môn thi, cuộc thi, hội thi ở huyện và tỉnh như: Thi HSG huyện các môn văn hóa khối 9 và 3 môn Toán, Văn, Anh khối 8; thi sáng tạo KHKT. Các cuộc thi do huyện Đoàn, HĐ Đội và các tổ chức khác phát động đều có học sinh tham gia.  

- Kết quả đạt được.

+ Chất lượng đại trà:

Hạnh kiểm:  Loại tốt: 380 em, tỷ lệ: 84,4%; Loại khá: 63 em, tỷ lệ: 14%;

Học lực: Loại giỏi: 57 em, tỷ lệ 12,7%; Loại khá: 212 em, tỷ lệ 47,1%;  

Tốt nghiệp lớp 9: 100 %, lên lớp 99,6%  

- Thi vào lớp 10 THPT:

+ Điểm bình quân: 5,99. Xếp thứ 8 trong huyện (cải thiện 3 bậc) và thứ 80 toàn tình (cải thiện 6 bậc).

+ Bình quân điểm thi môn Ngữ văn:  7,4 điểm, xếp thứ nhất toàn huyện. 

+ Bình quân điểm thi môn Toán: 5,53 điểm, xếp thứ 13 toàn huyện

+ Bình quân điểm thi môn Ngoại ngữ: 4,01 điểm, xếp thứ 10 trong bảng xếp loại toàn huyện

Chất lượng mũi nhọn các môn văn hóa:

 HSG tỉnh: có 2 học sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh (Giải nhì môn Toán, giải khuyến khích môn Địa lý).

HSG huyện: có 20 em đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện ở các môn văn hóa, trong đó có 01 giải nhất môn Toán; 01 giải nhì môn Địa lý; 08 giải ba, 10 giải KK.

Lĩnh vực STKT: Giải nhì cấp huyện về sáng tạo KHKT. Đạt giải cấp tỉnh, được cử tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

+ Về các môn TDTT:

Về cấp tỉnh: có 01 giải ba đồng đội môn bóng đá nam; 01 giải khuyến khích môn nhảy xa

Về cấp huyện: có 02 giải nhất cá nhân ở nội dung nhảy xa và chạy 800m; có 02 giải đồng đội: 01 giải nhì ở môn võ cổ truyền và 01 giải nhất ở môn bóng đá nam.

2. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên, CBQL

- Trong năm học, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp thu các nội dung chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức 19 buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, triển khai 28 chuyên đề với các nội dung về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, tiếp cận chương trình GDPT 2018. Triển khai 52 tiết thao giảng, trong đó có 39 tiết tốt, 13 tiết khá. Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng, triển khai các phần mềm phục vụ quản lý và giảng dạy, cuối năm học được đánh giá loại tốt. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, chuyên đề do Phòng  GD-ĐT Thạch Hà và Sở GD-ĐT Hà Tĩnh tổ chức

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng; Duyệt kế hoạch, sơ kết công tác tổ chuyên môn, sơ kết tháng, công tác chung của trường để đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiên tốt nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra hồ sơ soạn giảng từng tháng, dự giờ, kiểm tra nội bộ GV, tổ chức thao giảng rút kinh nghiệm, chỉ đạo GV bộ môn tăng cường quan tâm, giúp đỡ đối tượng HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi.

3. Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

- Quản lí kế hoạch bài dạy của giáo viên bằng Google Drive.

- Giáo viên đã từng bước tiếp cận và ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, 100% giáo viên sử dụng máy vi tính để soạn giáo án và thống kê báo cáo theo yêu cầu và sử dụng thành thạo Smart Tivi.

- Sử dụng tốt các phần mềm như: Smas, HSCV, KĐCLGD, TKB,...

4. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

- Hoàn thành xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nhà bộ môn phục vụ học tập.

- Chủ động phòng chống thiệt hại do bão, lũ. Giảm thiểu tối đa thiệt hại trang thiết bị, tài liệu, sách báo.

- Hoàn thành việc xây dựng công trình đường nội bộ chạy dọc sân bóng với tổng kinh phí 10.000.000đ

- Cải tạo mương thoát nước sân cỏ nhân tạo với tổng kinh phí 7.500.000đ

- Cải tạo nhà vệ sinh học sinh: Khoan giếng, nâng cấp hệ thống chậu rửa, vách ngăn, lắp mới 11 vòi rửa tay đảm bảo phòng chống dịch.

- Vận động PHHS ủng hộ lắp đặt thêm 4 tivi thông minh tại phòng học 6A, 6D, 7C và 8A. Trang bị thêm thiết bị phục vụ công tác văn phòng.

- Mua 80 bộ bàn ghế học sinh, hệ thống bàn ghế hội trường.

- Mua bổ sung 4.900.000đ sách phục vụ nhu cầu đọc của học sinh.

- Trồng thêm hệ thống cây xanh với tổng trị giá 33.000.000đ (ba mươi ba triệu đồng), nâng cấp vườn hoa cải tạo cảnh quan sân trường.

- Tu sửa 1 số hạng mục: Cột cờ, mái tôn nhà xe giáo viên, cửa kính, hệ thống điện phòng học

- Hoàn thành hồ sơ tu sửa, nâng cấp công trình nhà học 2 tầng và đường đi nội bộ với tổng trị giá 1.200.000.000đ (một tỷ hai trăm triệu đồng).

- Tích cực vận động học sinh mua BHYT.

5. Phổ cập giáo dục, KĐCLGD, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

5.1. Phổ cập Giáo dục

- Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn BCĐ phổ cập xã, tổ chức giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng tổ chức điều tra số liệu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực động viên con em đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học. 

- Kết quả phổ cập THCS của hai xã đạt mức độ 3; tỉ lệ các tiêu chí 14.1 và 14.2 đều đạt vững chắc đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu.

5.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

 Xây dựng và quản lý hồ sơ theo quy định của Thông tư số 18/2018/TT-BGD-ĐT ngày 10/10/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Qua tự đánh giá, nhà trường đã có cái nhìn tổng thể về thực trạng chất lượng giáo dục và quản lý, xác định được mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của chuẩn chất lượng quy định.

 Tổng số tiêu chí đạt mức 1: 28/28 tỷ lệ 100%, Tổng số tiêu chí đạt mức 2: 28/28 tỷ lệ 100%. Số tiêu chí đạt mức 3: 16/28 tỷ lệ 57,1%.

 Tự đánh giá cấp độ đạt được của nhà trường: Đạt mức: 2

5.3. Công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia

- Thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch xây dựng CSVC, đối chiếu các văn bản mới quy định về các hạng mục CSVC trường học để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về phương án XDCSVC theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Tập trung cũng cố thư viện đảm bảo đạt chuẩn, phát huy vai trò của hệ thống CSVC nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018

- Nhà trường đã triển khai phổ biến cho toàn thể giáo viên Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018, công văn hướng dẫn 344/BGDĐT-GDTrH, ngày 24/1/2019 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn khác về việc chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định năng lực giáo viên ở từng môn học, lớp học để phân công tham gia các lớp chuyên đề thay sách lớp 6.

- Tổ chức cho CBGV nghiên cứu và viết thu hoạch CTGDPT 2018. Tổ chức nghiên cứu và dạy học theo công văn 5512.     

- Tổ chức lựa chọn đề xuất SGK lớp 6, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tham mưu cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CT GDPT 2018, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Chủ động phương án sắp xếp đội ngũ GV dạy lớp 6 năm học tới để GV có thời gian nghiên cứu tài liệu.

- Tổ chức nhiều buổi chuyên đề, tập huấn  dạy học phát triển năng lực học sinh, áp dụng các hình thức dạy học tích cực hóa hoạt động của học sinh vào giảng dạy để tiếp cận chương trình mới.

7. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội trường học trên cơ sở bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020 - 2021.

- Làm tốt công tác thanh tra nội bộ nhằm đảm bảo kỷ cương, nền nếp dạy và học, theo dõi quản lý nề nếp chuyên môn một cách thường xuyên và nghiêm túc. Thường xuyên cử cán bộ trực hành chính theo dõi về giờ giấc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời nhắc nhở CBGV thực hiện các quy định về báo giảng, thực hiện phân phối chương trình, tổ chức dạy học. Đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong kiểm tra đánh giá học sinh.

- Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Thực hiện đúng quy trình xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, niêm yết nội dung 3 công khai tại văn phòng nhà trường.

- Kết quả kiểm tra hoạt động chuyên môn của giáo viên: 100% giáo viên được kiểm tra, qua đó đã chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, làm tốt công tác tư vấn sau kiểm tra để GV khắc phục. Kiểm tra toàn diện 8 giáo viên (tốt 4, khá 4); kiểm tra chuyên đề 20 giáo viên (tốt 17, khá 3).

- Quản lý tốt việc dạy thêm học thêm. 

8. Công tác Đoàn đội, Chữ thập đỏ

8.1. Công tác Đoàn, Đội

- Xác định giáo dục đạo đức, bồi dắp lý tưởng, truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng tự hào về Đảng, về Đoàn, về Đội, về quê hương đất nước...là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mọi hoạt động giáo dục của Liên đội.

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt

- Tham gia tích cực các cuộc thi như thi viết Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều;  thi Bày cỗ Trung thu; thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”; cuộc thi Khăn quàng thắm mãi vai em do Hội đồng Đội trung ương phát động; cuộc thi Nhà Sử học nhỏ tuổi; cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu Tem và cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần th 50.

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 bằng chuỗi các hoạt động trải nghiệm thiết thực với chủ đề: “Chúng em vẽ chân dung anh bộ đội”. Mời Cựu chiến binh nói chuyện truyền thống. Vẽ tranh và thuyết trình tranh chủ đề anh bộ đội.

- Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” nhân dịp kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN.

- Tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn và lễ trưởng thành Đội cho đội viên lớp 9 nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, 80 năm ngày thành lập Đội. Phối hợp với Đoàn xã Thạch Thắng tổ chức lớp Cảm tình đoàn cho 90 đội viên ưu tú.

- Kết quả: nhiều tấm gương Người tốt, việc tốt xuất hiện. Tiêu biểu như em Nguyễn Trọng Vũ – chi đội 6B và nhiều đội viên khác của Liên đội đều ngoan, thật thà, các em nhặt được các vật dụng như tiền, vòng bạc... của các bạn hay thầy cô đánh rơi đều tự giác tìm người trả lại.

- Tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ, tin học và kiến thức xã hội. Tiêu biểu có em Dương Thị Như Huyền – chi đội 6C là một trong hai đội viên của huyện Thạch Hà tham gia thi luật trẻ em trực tuyến và lọt vào vòng bán kết.

8.2. Công tác nhân đạo, CTĐ

- Đổi mới hình thức phong trào Kế hoạch nhỏ.

- Thông qua sinh hoạt Đội, giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương,   đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, ý thức chấp hành nội quy nhà trường, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

 - Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản trong thiếu nhi... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

- Giáo dục tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách“ bằng các hoạt động quyên góp ủng hộ bạn nghèo ăn tết. Liên đội đã trao gần 60 suất quà cho các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn trong Liên đội, Phát động, quyên góp và trao gần tám triệu đồng cho bạn Nguyễn Văn Tuấn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

- Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, trao nhiều suất quà hỗ trợ học sinh khắc phục thiệt hại do lũ lụt, trao hai góc học tập cho hai bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt trong Liên đội.

9. Công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

- Nhà trường coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

- Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém cũng được coi trọng và triển khai thường xuyên, Công đoàn đã phát động phong trào kèm cặp, giúp đỡ học sinh trong đợt ôn tập tuyển sinh.

- Công tác phối hợp các lực lượng trong quá trình giáo dục được chú ý đúng mức, nhà trường tích cực phối hợp với Hội khuyến học và các đoàn thể để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Phong trào đi thực tế thăm nhà HS đã phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác XHHGD

10. Thực hiện Công văn 5027/UBND và Quyết định 37/QĐ-UBND của UBDN tỉnh

- Quán triệt tinh thần công văn 5027/UBND, nhà trường đã phối hợp với Ban Đại diện CMHS, UBND 2 xã tổ chức khảo sát CSVC, xây dựng phương án tham mưu để vận động các nhà tài trợ, phụ huynh học sinh ủng hộ để tiếp tục XDCSVC.

- Về việc thực hiện QĐ 37/QĐ-UBND: nhà trường đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền về phương án huy động đóng góp, để trong thời gian tới sẽ chủ động triển khai thực hiện QĐ này.

11. Công tác thi đua, khen thưởng

- Nhà trường tiếp tục quán triệt tới toàn thể CBCNV tinh thần của Luật thi đua khen thưởng sửa đổi năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thông tư 08/2017/TT-BNV, ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 quy định việc thi hành 1 số điều của Luật TĐ-KTT. Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng.

- Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong việc tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng;

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như nội quy học sinh, quy chế thực hiện kỷ luật lao động, phân công vị trí việc làm, ký cam kết thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học; Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo từng tổ, đoàn thể và toàn trường.

- Nhờ làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc động viên khuyến khích CBGV, học sinh.

12. Tham gia phòng chống dịch Covid -19, tham gia các hoạt động của địa phương

- Làm tốt công tác truyền thông phòng chống dịch Covid -19, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh, treo Pa nô, áp pich để hướng dẫn học sinh vệ sinh phòng dịch.

- Tiến hành vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.

- Tổ chức dạy trực tuyến để đảm bảo dừng đến trường nhưng không dừng việc học.

- Tham gia XDNTM ở thôn Trung Phú và thôn Nam Thắng với hàng trăm ngày công.

13. Công tác truyền thông về giáo dục, thực hiện chế độ thông tin báo

- Khai thác tốt trang web của trường, các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook để tuyên truyền quảng bá về các hoạt động nhà trường qua đó định hướng dư luận và sự đồng thuận của xã hội về các hoạt động nhà trường.

- Thường xuyên khâu nối, phối hợp với các địa bàn dân cư để tổ chức các chương trình truyền thông về các hoạt động giáo dục của nhà trường để quảng bá hình ảnh nhà trường và tranh thủ sự ủng hộ của PHHS.

III. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

1. Những kết quả nổi bật

- Chất lượng đại trà có chuyển biến, đặc biệt là chất lượng môn Ngữ văn khối 9, thể hiện qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với điểm bình quân 7,4 xếp thứ nhất toàn huyện; môn Tiếng Anh cũng thay đổi được thứ hạng. Thành tích chung: Xếp thứ 8 toàn huyện, cải thiện được 3 bậc; xếp thứ 80 toàn tỉnh, cải thiện được 6 bậc

- Chất lượng mũi nhọn có những bước chuyển đáng kể: Lần đầu tiên có 1 giải nhất môn Toán cấp huyện; đội tuyển HSG các môn Hóa, Sinh, Địa đều có 100% học sinh đạt giải; đội tuyển HSG môn Anh lớp 9 lần đầu tiên có tỷ lệ đậu khá cao.

- Phong trào nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, hội thi được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Sản phẩm “Hệ thống tưới cây tự động” đạt giải nhì cấp huyện, giải ba cấp tỉnh và được tham gia cuộc thi cấp Quốc gia.

- Có bước tiến đáng kể trong công tác tham mưu XDCSVC, góp phần cải tạo từng bước hệ thống phòng học, cảnh quan, đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ dạy và học.

2. Những khó khăn, hạn chế

2.1. Những khó khăn

- Tượng Sơn và Thạch Thắng là các xã thuần nông, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Đời sống của người dân  còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều học sinh có bố mẹ đi làm ăn  xa nên việc quan tâm đến học tập của con em còn hạn chế.

- Năng lực sư phạm, điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của một số CBCNV chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới, đặc biệt là khả năng thích ứng với môi trường công nghệ 4.0 còn nhiều hạn chế.

 - Ảnh hưởng của trào lưu sử dụng mạng internet ngày càng lớn và có xu hướng phức tạp, ảnh hưởng đến việc dành thời gian cho học tập.

- Điều kiện CSVC mặc dù có cải thiện, song vẫn còn thiếu một số hạng mục quan trọng, quyết định chất lượng giảng dạy và các hoạt động khác, như nhà thi đấu đa năng, sân bóng rổ, bóng chuyền.

- Tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch năm học, việc thực hiện chương trình dạy học.

2.2. Hạn chế, tồn tại

- Nhiều lĩnh vực chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra như công tác bồi dưỡng, thi tin học trẻ; tại kỳ thi HSG huyện lớp 9, môn Lịch sử chưa có học sinh tham gia

- Nhìn chung phần lớn học sinh chưa thực sự chăm chỉ trong học tập, chưa thực sự cầu tiến, ít học bài, làm bài ở nhà. Nhiều gia đình chưa quan tâm đầu tư nhắc nhở con em học tập.

- Một số giáo viên mặc dù đã có cố gắng BDCMNV song kết quả còn hạn chế. Chất lượng đại trà còn thấp, nhất là các môn: Toán, Anh.

- Tình trạng giáo viên  dạy chéo môn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy. Thiếu giáo viên cục bộ (Công nghệ, tin học) nên việc phân công chuyên môn còn chưa hợp lý.

3. Nguyên nhân

- Tình trạng học sinh lười học, kết quả học tập yếu kém do nhiều nguyên nhân: Bố mẹ phải đi làm ăn xa nên việc quản lí, chăm sóc và phối hợp với nhà trường để  giáo dục con em mình còn hạn chế; ảnh hưởng của trào lưu sử dụng mạng xã hội; nhà trường chưa tổ chức tốt các hoạt động phong trào để thu hút học sinh tích cực đến trường, tham gia vào các hoạt động giáo dục.

- Công tác thi đua, khen thưởng, phân loại viên chức, đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp chưa thực sự trở thành công cụ hữu hiệu để sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ. Chủ trương đánh giá học sinh theo hướng mềm hóa đã hạn chế phần nào quyền lực của người thầy, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học.

- Công tác tuyên truyền, phối hợp các môi trường giáo dục mặc dù đã có chuyển biến, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD-ĐT.      

Phần thứ hai

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Văn bản số 445/PGDĐT-THCS, ngày 17/9/2021 cua Phòng GDĐT về việc triển khai hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid – 19  năm học 2021 - 2022;  Văn bản số 465/BC-PGDĐT ngày 28/9/2021 của Phòng GDĐT về Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp Trung học cơ sở; Văn bản số 466/PGDĐT-THCS, ngày 01/10/2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dụcTrung học cơ sở năm học 2021 - 2022, Văn bản số 470/PGDĐT, ngày 4/10/2021 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực HSSV, GDTC, Pháp chế năm học 2021 - 2022 trường THCS Thắng Tượng đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH – THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Các điều kiện khách quan

1.1. Thời cơ

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo địa phương. Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban ngành đoàn thể, với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo động lực cho nhà trường trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học; 

- Hai xã Thạch Thắng và Tượng Sơn có truyền thống hiếu học, công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương đã và đang phát triển mạnh, đời sống dân trí ngày càng được nâng cao. Vì thế đã có những tác động tích cực đến phong trào giáo dục;

- Sự phát triển  của hạ tầng công nghệ thông tin  là cơ hội để giáo viên và học sinh tiếp cận với kho học liệu mở, các phần mềm dạy học, khai thác được nhiều thông tin, kiến thức vận dụng vào dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện cho học sinh.

1.2. Thách thức

- Yêu cầu đào tạo con người đầy đủ phẩm chất và năng lực phù hợp với sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, sự kỳ vọng của xã hội, của cha mẹ học sinh là thách thức lớn đối với nhà trường trong giai đoạn hiện nay;

- Sự phát triển kinh tế xã hội, sự bùng nổ của các loại hình văn hóa, sẽ kéo theo mặt trái không lành mạnh, sự bùng nổ CNTT, các trang mạng xã hội ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến hành vi, đạo đức, lối sống của học sinh.

- Trang thiết bị dạy học của nhà trường chưa theo kịp sự phát triển CNTT trong thời đại 4.0. 

- Một số phụ huynh học sinh đi làm ăn xa nên hạn chế trong việc chăm sóc con cái cũng như phối kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, rèn luyện phẩm chất học sinh.

- Tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến tất cả các mặt, cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong nhà trường.

2. Bối cảnh bên trong

2.1. Điểm mạnh của nhà trường

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB, GV, CNV: 33; Trong đó: CBQL: 02, GV: 27, Nhân viên: 4. 85,3% giáo viên đạt chuẩn và 3.7% trên chuẩn

- Công tác tổ chức quản lý của BGH có nhiều chuyển biến tốt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều giáo viên đã được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp.

* Về học sinh:

Tổng sô học sinh: 434 em; số lớp: 13; trong đó khối 6 có 3 lớp, 99 học sinh; khối 7 có 4 lớp, 140  học sinh; khối 8 có 3 lớp, 96 học sinh; khối 9 có 3 lớp, 99 học sinh.

Đa số học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập; năng nổ, sáng tạo trong các hoạt động. Học sinh đã bộc lộ khá tốt các phẩm chất, năng lực của mình trong các hoạt động học tập.

* Về cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 14 phòng.

+ Phòng Thư viện: 01 (90 m2)

+ PhòngThiết bị: 03 (40 m2/phòng)

+ Phòng học bộ môn: 9

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.

* Truyền thống nhà trường:

- Trường THCS Thắng Tượnglà ngôi trường có truyền thống dạy học, có bề dày thành tích. Đã xây dựng được môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, đã từng bước khẳng định được vị thế của mình. Chất lượng giáo dục ngày càng có những chuyển biến vững chắc, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của phụ huynh và nhân dân.

2.2. Điểm yếu

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

Cơ cấu bộ môn chưa đảm bảo (môn thừa, môn thiếu). Một bộ phận giáo viên chưa chủ động trong việc tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học, chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sử dụng CNTT. Thậm chí có giáo viên năng lực, kỹ năng sư phạm còn hạn chế, thiếu vươn lên trong công tác, ngại đổi mới; vẫn còn có giáo viên dạy chéo môn; vắng bóng giáo viên cốt cán cấp huyện. Các yếu kém trên đã ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, khó khăn trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Có 11% GV chưa đạt chuẩn (Theo luật giáo dục 2019);

* Về học sinh:

Học sinh có phẩm chất, năng lực TB, Yếu kém còn cao so với yêu cầu. Đa số kỹ năng sống của các em còn hạn chế. Một bộ phận học sinh chưa chăm chỉ trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chất lượng giáo dục.

* Về cơ sở vật chất:

Chưa đồng bộ, chưa hiện đại. Còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học, khuôn viên trường lớp chưa đẹp, chưa có điểm nhấn. Chi thường xuyên chưa đảm bảo, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng khó khăn. 

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2021 - 2022

1.  Tập thể:

- Trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được UBND huyện tặng giấy khen.

- Liên Đội xuất sắc cấp huyện.

- Công đoàn vững mạnh. Giấy khen của LĐLĐ huyện.

- Có 2 tổ chuyên môn được công nhận xuất sắc cấp trường.

2. CBCNV

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 4 người.

- Có 3 CBCNV được UBND huyện tặng giấy khen.

- LĐTT (Cấp huyện): 26 người.

- Giáo viên đạt giải tại kỳ thi GVDG cấp tỉnh: 1 người

- Sáng kiến kinh nghiệm: Có 1 SKKN được công nhận cấp tỉnh, 7 SKKN cấp huyện 

3. Thành tích học sinh

* Đối với lớp 6

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Tốt: 85%; khá: 15%; phấn đấu không có học sinh xếp loại chưa đạt

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Tốt: 10%; khá: 40%; phấn đấu có 95% học sinh xếp loại đạt trở lên

* Đối với lớp 7, 8, 9

- Hạnh kiểm:  Loại tốt, khá trên: 95%; phấn giảm tối đa học sinh phải xếp loại HK trung bình.

- Học lực: Loại giỏi: 12%; Loại khá: 45%; loại yếu: dưới 2% 

- Tốt nghiệp lớp 9: 100 %, lên lớp 100%, phấn đẩu không có học sinh bỏ học.

- Tỷ lệ phân luồng sau THCS: trên 25%

- Thi vào lớp 10 THPT:

+ Tỷ lệ HS đậu: 95%. Cải thiện 3 bậc thứ hạng toàn huyện.

+ Bình quân điểm thi môn Ngữ văn, phấn đấu đạt trên 7,0 điểm, giữ vững vị trí tốp đầu toàn huyện. 

+ Bình quân điểm thi môn Toán, phấn đấu 6,0 điểm, cải thiện 5 bậc thứ hạng toàn huyện

+ Bình quân điểm thi môn Ngoại ngữ: 4,5 điểm, cải thiện 3 bậc trong bảng xếp loại toàn huyện

+ Đậu vào THPT chuyên từ 1đến 2 em

 * Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi:

+ Học sinh giỏi tỉnh: 5 em, thuộc các môn   Lý, Hóa, Sinh, Địa, Thể dục.

+ Học sinh giỏi huyện: 29 em (Lớp 9: phấn đấu có 10 em; GD thể chất: 8 giải; Olympic lớp 8: 9 em; Tin học trẻ: 2 em). Cải thiện 3 bậc trong bảng xếp loại toàn huyện.

+ Học sinh đạt giải HSG cấp trường 8 – 12 em mỗi môn

+ Các cuộc thi, hội thi STKT: có ít nhất 1 sản phẩm đạt giải từ cấp huyện trở lên.

4. Các chỉ tiêu khác

- Tham vấn tâm lý học đường: 100% học sinh được tư vấn tấm lý học đường.

- Giáo dục hòa nhập: 100% học sinh khuyết tật được học hòa nhập.

- Có học sinh tham gia 100% các cuộc thi trực tuyến

- Chỉ tiêu công tác thư viện: Có 100% học sinh đến đọc và mượn sách tại thư viện.

- Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở tất cả các loại hình: 100%.

- Chỉ tiêu phổ cập giáo dục: Duy trì vững chắc PCGDTHCS đạt mức độ 3; tiêu chí14.1 và tiêu chí 14.2: 98%  đảm bảo đạt chuẩn NTM nâng cao ở xã Thạch Thắng và NTM kiểu mẫu ở xã Tượng Sơn.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Đảm bảo an toàn trường học phòng, chống dịch Covid – 19

1.1. Phương án tổ chức dạy học

- Tổ chức dạy học trực tiếp 2 ca: ca sáng gồm các lớp khối 7 và khối 9 (tổng cộng có 7 lớp gồm 4 lớp 7 và 3 lớp 9), ca chiều gồm các lớp khối 6 và khối 8 (tổng cộng có 6 lớp gồm 3 lớp 6 và 3 lớp 8).

- Bố trí môn học trực tiếp đối với các môn nhiều tiết: Với thời lượng 24 tiết học trực tiếp/tuần.

- Những môn còn lại  bố trí một số tiết học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến

1.2. Phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức dạy học trực tiếp

- Bố trí thời gian vào học, ra chơi giữa các tiết, ra về ở mỗi khối lệch giờ nhau, không tổ chức các hoạt động tập trung,

- Bố trí lớp học giãn cách nhau (có phòng trống ở giữa), khối lớp riêng theo từng khu  

- Bố trí dung dịch sát khuẩn trước mỗi phòng học; bố trí bàn đặt dung dịch sát khuẩn chung cho CBGV ở nơi thuận tiện. Bố trí vị trí đo thân nhiệt phù hợp để đảm bảo giãn cách, nhanh chóng,  

- Phân tuyến, phân lối học sinh đến trường, ra về, lên xuống cầu thang; bố trí chỗ để xe học sinh riêng cho từng lớp và giãn cách các lớp với nhau; phân tuyến việc sử dụng công trình vệ sinh theo lớp

- Định kỳ tiến hành vệ sinh khử khuẩn hành lang, cầu thang, khu vực vệ sinh, khu thể thao, luyện tập của học sinh;

- Xây dựng nội quy nhà trường trong điều kiện dạy học và phòng chống dịch Covid - 19; tuyên truyền phổ biến đến tận CBGV, học sinh; phối hợp với phụ huynh để nhắc con em thực hiện nội quy

- Khuyến khích học sinh sử dụng riêng bình nước uống, nếu học sinh sử dụng nước uống dùng chung thì phải thường xuyên vệ sinh cốc chén.

- GV và học sinh thực hiện 5K trong thời gian ở trường và đi về nhà. Trong thời gian nghỉ giữa các tiết học, học sinh vận động tại chổ, không đi lại giữa các lớp học;

2. Hoàn hành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục

2.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược đổi mới phương pháp dạy học 

Trên cơ sở xác định được thực trạng của nhà trường, các yếu tố cần phải thay đổi để nhà trường phát triển bền vững, thực chất. Đề ra lộ trình, xây dựng kế hoạch chiến lược rõ ràng và có giải pháp phù hợp, có định hướng và huy động sức mạnh tập thể cùng hành động. Xác định các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học cần hoàn thành của nhà trường đáp ứng các mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, sử dụng các phương pháp và kỹ thuật tích cực để đánh giá hoạt động học của học sinh;

- Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng;

- Biên soạn câu hỏi/bài tập để sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động học và kiểm tra, đánh giá. Với mỗi chủ đề bài học đã xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động học tập của các em.

- Quán triệt tinh thần thông tư 22 để đánh giá xếp loại học sinh lớp 6.

2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục

- Bám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Tham khảo lực lượng tư vấn trong nhà trường để tổ chức điều chỉnh các nội dung giảng dạy, tiếp tục xây dựng, phát triển chương trình dạy học theo hướng dẫn 4040.

- Tiếp tục triển khai dạy học theo chủ đề từng môn học, dạy học tích hợp liên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến cách dạy, cách làm để tìm tòi hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng dạy học

- Quan tâm công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, tổ chức phân loại học sinh để xây dựng giáo án và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà, hình thành đôi bạn học tập để kèm cặp giúp nhau cùng tiến bộ.

- Phối hợp tốt giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Làm tốt công tác phối hợp các lực lượng trong quá trình giáo dục, tích cực phối hợp với Hội khuyến học và các đoàn thể để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Đẩy mạnh phong trào đi thực tế thăm nhà HS.

2.4. Tham gia các hội thi chuyên môn

- Tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi để nâng cao tay nghề, kinh nghiệm giảng dạy.

-  Phát động phong trào viết sáng kiến trong CBGVNV, những đồng chí đã có kinh nghiệm được xếp loại ở cấp huyện trong nhiều năm báo cáo sáng kiến của mình trước tổ. Mỗi giáo viên tự đúc rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi đầu tư trí tuệ, thời gian cho việc viết sáng kiến để có kết quả cao.

- Tích cực tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, thi học sinh giỏi lớp 8, 9, thi Tin học trẻ theo kế hoạch và theo hướng nhẹ nhàng, thực chất. Chủ động kế hoạch thi thử và  thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 khi có kế hoạch của Sở GDĐT.

3. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đảm bảo chất lượng: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung nâng cao năng lực quản tri trường học cho đội ngũ CBQL.

-  Tiếp tục khảo sát CSVC, tham mưu để vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân mua sắm bàn ghế, bảng chống lóa, xây dựng sân bóng chuyền, sân bóng rổ, mua sắm sách, tài liệu, thiết bị nghe nhìn phục vụ dạy trực tuyến, tu sửa nâng cấp hệ thống điện, nước, làm mái che lối đi nhà vệ sinh, cải tạo cảnh quan sân trường, với tổng số tiền cần huy động là 218.000.000đ.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ ngân sách xây dựng nhà thi đấu đa năng, nâng cấp sân trường và một số hạng mục cần thiết khác để công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.

4. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục

4.1. Tăng cường phân cấp quản lý

- Tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục dưới sự kiểm tra, giám sát của ban giám hiệu:

- Phát huy vai trò của các giáo viên cốt cán. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Trong đó, quan trọng nhất là tạo động lực và kích thích tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ giáo viên.

- Kết hợp phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của mỗi thành viên trong tập thể với sự quản lý thống nhất của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường.

- Xây dựng cơ chế và có chính sách phù hợp để phát huy tối đa nội lực đi đôi với sự tranh thủ tiềm lực của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường.

4.2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn

- Tích cực, chủ động trong việc lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp  liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh;

- Đổi mới nhận thức về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng dạy học tích cực, hướng vào hoạt động học của học sinh. 

- Xây dựng và phát triển quan hệ đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng theo hướng hợp tác, hỗ trợ và dân chủ; đảm bảo cơ hội phát triển chuyên môn cho mọi giáo viên.

- Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn, làm rõ được trọng tâm trong hoạt động chuyên môn từng tuần, từng tháng; hình thành thói quen tập trung trong hội họp, tăng cường việc  góp ý xây dựng; tổ chức các chuyên đề hiệu quả, thiết thực.

- Phối hợp với các trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường để tạo cơ hội học hỏi các đồng nghiệp và thống nhất các nội dung dạy học, giáo dục.

- Đối với nhóm chuyên môn:

Tổ chức sinh hoạt theo hướng tăng cường nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhóm chuyên môn, phát hiện những vấn đề nảy sinh cùng trao đổi thảo luận đi đến thống nhất. Đổi mới sinh hoạt theo hướng nghiên cứu, thống nhất nội dung các bài dạy, xác định rõ mục tiêu cần đạt, phương tiện, thiết bị dạy học cần sử dụng và nội dung tích hợp trong từng tiết học. Cần tích cực, trách nhiệm trong việc rút kinh nghiệm giờ dạy, cần nắm bắt học hỏi những giải pháp hay, chỉ rõ những hạn chế mà giáo viên mắc phải để người được góp ý thấy được ưu điểm và hạn chế, từ đó cùng nhau học tập cái hay, sự sáng tạo để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.

4.3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thư viện, công tác thiết bị trường học

Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh việc đầu tư nâng cấp thư viện. Đề ra chỉ tiêu cụ thể về hoạt động đọc sách. Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong học sinh và CBGV; Có phương án để duy trì tiết đọc thư viện cho học sinh trên quan điểm: chủ động, sáng tạo, linh hoạt tổ chức các hoạt động thư viện ứng phó với tình hình dịch COVID-19.

Rà soát cụ thể tình hình hiện trạng về trang thiết bị phục vụ dạy học, nhất là thiết bị dạy học lớp 6. Tham mưu đề xuất cấp trên hỗ trợ hệ thống thiết bị phục vụ giảng dạy theo chương trình GDPT 2018. Sắp xếp, tu bổ các thiết bị hiện có, đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học để đảm bảo có thiết bị trực quan phục vụ dạy học.

4.4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý

Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dạy học, đặc biệt trong dạy học trực truyến; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục; Tiến hành quản lí hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc, giáo án, lịch báo giảng...); ứng dụng CNTT khai thác hiệu quả kho học liệu mở trên internet phục vụ dạy học.

Tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí phục vụ nhiệm vụ CNTT. Đẩy mạnh XHHGD trong việc trang bị phương tiện nghe nhìn cho các lớp học.

5. Đẩy mạnh xây dựng CSVC, thiết bị, xây dựng cảnh quan trường học theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn; củng cố nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

- Chú trọng công tác xây dựng cảnh quan sân trường. Huy động các tổ chức, đoàn thể: Công đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh cùng chung tay xây dựng cảnh quan tương xứng với quy mô và yêu cầu trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Quán triệt tinh thần công văn 1625/BGDĐT-GDTCHSSV, ngày 23/4/2021 về tổ chức phong trào trồng cây xanh.

- Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, bảo lũ, bảo quản tốt tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống đuối nước theo Quyết định 1248/QĐ-TTg, ngày 19/7/2021 phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích gia đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch 160/KH-PGDĐT, ngày 14/4/2021 về phòng chống đuối nước; Công văn 204/PGDĐT, ngày 26/4/2021 yêu cầu đảm bảo an toàn trường học, phòng chống đuối nước.

- Quan tâm đến quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai Kế hoạch 135/KH-PGDĐT, ngày 25/4/2020 về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Làm tốt công tác tư vấn tâm lý, thực hiện các quy định tại Thông tư 31/2017/TT- BGDĐT, ngày 18/12/2017. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ATGT theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự ATGT”. Quán triệt Kế hoạch 869/KH-BGDĐT, ngày 1/9/2021của Bộ GD-ĐT; Kế hoạch 42/KH-PGDĐT, ngày 25/01/2021; Kế hoạch 158/KH-PGDĐT, ngày 14/4/2021 tổ chức phong trào thi đua về ATGT

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, cập nhật phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải tiến chất lượng theo các nội dung  đánh giá. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn bị cho việc kiểm tra công nhận lại trường chuẩn năm 2023

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiêu chí trường học trong xây dựng NTM.

6. Triển khai có hiệu quả công tác CTTT, giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, GDPL, Đoàn Đội, GD thể chất, Y tế học đường.

6.1. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng

- Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao và kịp thời ghi nhận những nỗ lực, những việc làm cụ thể, không kể việc nhỏ, việc to. Bám sát nội dung chuyên đề năm 2021: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

- Thực hiện nghiêm túc Kết luận 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong CB, CC, VC và CBCSLLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương trong các cơ quan hành chính.

- Phối hợp với cấp ủy Đảng, Công đoàn tăng cường các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong tập thể để CBGV thấy được những tồn tại hạn chế của cá nhân trong nhận thức cũng như năng lực chuyên môn, tinh thần kỷ luật, từ đó có kế hoạch học tập nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ nghiệp vụ và nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động      

- Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đề cao việc nêu gương của nhà giáo.

6.2. Đẩy mạnh công tác Đoàn, Đội, CTĐ; giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, GDPL

- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, sự quản lý của BGH nhà trường đối với công tác Đoàn Đội, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ.

- Xây dựng kế hoạch công tác Đội trên tinh thần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học, quán triệt tinh thần hướng dẫn của HĐĐ huyện về chương trình công tác Đội, bám sát chủ đề hoạt động Đội: Thiếu nhi Hà Tĩnh học tốt chăm ngoan, vui vẻ an toàn”

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng có hiệu quả “Văn hóa nhà trường”; thực hiện nghiêm túc Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện như thăm hỏi các gia đình khó khăn, giúp đỡ bạn nghèo bằng các hoạt động thiết thực, phấn đấu không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường giáo dục kỹ năng. Thực hiện kế hoạch 361/KH-PGDĐT, ngày 27/9/2018 về GD kỹ năng sống và GD ngoài giờ chính khóa. Tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như Hội chợ tuổi thơ, các hoạt động ẩm thực, qua đó nhằm giáo dục kỹ năng sống như kỹ năng chăm sóc bản thân, ứng phó, tự vệ, xử lý tình huống nguy cấp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp... Chăm sóc các di tích văn hóa lịch sử, các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng.

 - Tăng cường phối hợp với các đoàn thể địa phương, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Đội, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Triển khai có hiệu quả nội dung giáo dục địa phương đối với lớp 6, lồng ghép giáo dục địa phương trong các môn học ở lớp 7,8,9; đẩy mạnh việc đưa dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh vào trường học.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhà trường. Phối hợp với Tư pháp và các cơ quan tổ chức liên quan để đa dạng hóa các hình thức GDPL. Tổ chức Câu lạc bộ, sinh hoạt tập thể; tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình giáo dục như: “Văn hóa giáo thông”;“Cổng trường an toàn giao thông”; “Mô hình người mẹ thứ 2” ,…

- Tổ chức xây dựng các chuyên đề lồng ghép GDPL, phối hợp GDPL với giáo dục đạo đức.

6.3. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục thể chất, y tế trường học

- Quán triệt thực hiện kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 30/3/2020 của UBND huyện Thạch Hà về triển khai đề án tổng thể GDTC và thể thao trường học Thạch Hà giai đoạn 2020 – 2025.

Tiếp tục tham mưu đầu tư thêm hệ thống sân bãi, trang thiết bị dụng cụ TDTT. Thành lập các Câu lạc bộ TDTT: Tham gia giao hữu các môn bóng chuyền, bóng đá, đá cầu, cầu lông, bóng bàn… Học tập và trau dồi kĩ năng các môn TDTT nhằm phát huy năng khiếu sở trường. Huấn luyện đội tuyển nòng cốt tham dự giải đấu các cấp. Phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu và định hướng nghề nghiệp.

- Làm tốt công tác y tế trường học, nhất là ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT đảm bảo tỉ lệ bao phủ bảo hiểm theo quy định.

7. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện tốt Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và trường ta.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thi đua. Gắn chỉ tiêu thi đua mà khối các trường THCS toàn huyện đã xây dựng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ, các đoàn thể, cá nhân.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong đó chú trọng khen thưởng để tạo động lực, chất xúc tác cho các hoạt động của nhà trường.

8. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị của địa phương

- Đặt hoạt động nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và Đảng bộ xã Thạch Thắng. Xây dựng và cũng cố mối đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị giữa nhà trường và địa phương.

- Tích cực tham gia phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và các phong trào, các hoạt động xã hội khác của địa phương.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, đảm bảo nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo

- Tiếp tục chỉ đạo, phân công lực lượng phụ trách công tác truyền thông, kịp thời đăng tải các hoạt động  trên trang web của nhà trường cũng như trên các nhóm, trang mạng xã hội như zalo, facebook để tuyên truyền quảng bá về các hoạt động dạy học và giáo dục, qua đó định hướng dư luận và sự đồng thuận của PHHS, của nhân dân về các hoạt động nhà trường.

- Thường xuyên khâu nối, phối hợp với các địa bàn dân cư để tổ chức các chương trình truyền thông về các hoạt động giáo dục của nhà trường để quảng bá hình ảnh nhà trường và tranh thủ sự ủng hộ của PHHS.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ cho các vị trí công tác tổ, nhóm chuyên môn cũng như CBHC, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, góp ý, tư vấn để CBVP hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, ban hành quy định cụ thể về công tác báo cáo định kỳ, lưu trữ số liệu các lĩnh vực một cách khoa học, khắc phục các tồn tại trong công tác thông tin báo cáo. 

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THCS Thắng Tượng, kính mong hội nghị góp ý kiến./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (B/c);

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

- Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng;

- Tổng phụ trách đội, 

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Tân


Nguồn:thcsthangtuong.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
BÌnh luận facebook
Thư viện ảnh