một số hình ảnh về công tác phòng dịch Covid 19 năm 2021


BÌnh luận facebook
Thư viện ảnh