A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong trường THCS Thắng Tượng năm hịc 2021 - 2022

Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong trường THCS Thắng Tượng năm hịc 2021 - 2022

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG THCS THẮNG TƯỢNG

 

Số 36/TB-THCSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thạch Hà, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 

Sử dụng trong Trường THCS Thắng Tượng từ năm học 2021-2022 

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021-2022; Công văn số 296/PGDĐT ngày 03/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà về việc thông báo danh mục và đăng ký sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021- 2022; Biên bản số 35/BB-THCSTT ngày 07/6/2021 của trường THCS Thắng Tượng về việc họp Hội đồng nhà trường để thống nhất sử dụng sách giáo khoa lớp 6 cho nhà trường từ năm học 2021 - 2022, Trường THCS Thắng Tượng thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Thắng Tượng  từ năm học 2021 - 2022 như sau:

 

TT Tên sách Tên tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản

1 Ngữ văn 6 Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Ngữ văn 6 Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

3 Toán 6  Tập 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 Toán 6 Tập 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

5 Tiếng Anh 6

Tập 1 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang Global Success Giáo dục Việt Nam

6 Tiếng Anh 6

Tập 2 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn Global Success Giáo dục Việt Nam

7 Giáo dục công dân 6 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

8 Khoa học tự nhiên 6 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

9 Lịch sử và Địa lí 6 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

10 Tin học 6 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

11 Công nghệ 6 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

12 Âm nhạc 6 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

13 Mĩ thuật 6 Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

14 Giáo dục thể chất 6 Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

15 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

 

Nhà trường thông báo công khai danh mục Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Thắng Tượng từ năm học 2021-2022 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và Nhân dân được biết; đồng thời công khai tại Văn phòng, bảng tin Trường THCS Thắng Tượng và đăng tải trên Website nhà trường./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- HĐND, UBND, UBMTTQVN 2 xã  Thạch Thắng và Tượng Sơn;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 

- Giáo viên, nhân viên nhà trường;

- BĐD Hội CMHS trường;

- Đăng tải lên Trang Wed nhà trường;

- Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tân


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:thcsthangtuong.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
BÌnh luận facebook
Thư viện ảnh